aSPIDISTRA sPECIES

Aspidistra glandulosa

Name:

Aspidistra glandulosa (Gagnep.) Tillich – Feddes Repert. 116(5-6): 323. (2005).

Basionym:

Antherolophus glandulosus GAGNEPAIN in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris 2. Sér. 4: 190 (1934) and Flore Générale d’Indo-Chine 6: 787 (1934).

Holotype:

Harmand n. 5507 in herb. Pierre.

Distribution:

Laos: La Khon.

Phenology:

no data

Description

from

protologue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhizoma repens, subterraneum, radicibus fibrosis, elongatis, séepe bulbosis. Folia radicalia, erecta, petiolata, lamina oblongo-lanceolata, acuminato-acuta, basi inaequaliter attenuata, 15–25 cm longa, 4–6 cm lata, nervis secundariis numerosissimis striata, venulis perbrevibus, transversalibus; petiolo gracili, terete, striato, 10–25 cm longo. Infiorescentiae scapus squamatus, 3–6 cm altus, rectus; squamis 6–8, ovatis, obtusis, scariosis, subimbricatis, 10–15 mm longis, supremis gradatim majoribus; fios apicalis, solitarius inter squamas supremas sessilis, globosus 2 cm diam., partibus anthesi patenti-radiantibus. Perianthium explicatum 25 mm longum, lobis 8–10 aequalibus, simillimis, basi unguiculatis, ovato-ellipticis, 6 mm longis, 4 latis, ungue ovato, 5 mm longo. Stamina 8–10, sessilia, ad medium tubi inserta, lobis opposita; anthera introrsa 5 mm longa, tubo e basi usque ad apicem connectivi perfecte adhaerens, apice in laminam producta, lamina subquadrata, apice truncato-emarginata, 3 mm longa lataque, concava, loculis parallelis, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium superum, subsessile, vix tumidum nec costatum, stylus gradatim dilatatns; stigma peltatum, fungiforme, discoideum, cum stylo 12 mm longo, 13 mm diam., laeviter 5-lobo tubum clandens, inclnsum; loculi 4–5, dissepimentis incompletis, membranaceis, ovulis 1–2, basalibus, ascendentibus, anatropis, superpositis vel collateralibus, micropylo infero, externoque. Bacca globosa, 1-locularis, 4-sperma, dissepimentis nullis; semina hemisphaerica, 9 mm. Longa, 7 mm. lata, erecta, tegumento 0.5 mm crasso, fibroso, pergameno; albumen corneum, radicula infera, 3 mm longa, directione, obliquo vel recto, ad marginem albuminis spectans.

Sourses:

Gagnepain (1934) in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris 2. Sér. 4: 190; Tillich H.J. (2005) – Feddes Repertorium 116: 313–338.

Gallery:

no images