aSPIDISTRA sPECIES

Aspidistra punctata

Name:

Aspidistra punctata Lindl. – Bot. Reg. 12: t. 977. (1826).

Holotype:

?

Distribution:

China; Hongkong.

Phenology:

no data.

Description

from 

protologue:

 

 

 

 

 

 

 

Herba acaulis, rhizomate epigceo, prostrato, corrugato, iridis more. Folia erecta, pedalia, lanceolata, cartilaginea, plana, acuminata, atro-viridia, obsolete 7-nervia, utrinque glaberrima, concolora, margine tenui pallido, petiolo rigido, compresso, semiterete, canaliculato, circa 3 uncias longo. Flores solitarii, radicates, ex humo vix elevati; scapo brevissimo, squamis inflatis membranaceis ovatis acuminatis purpureo punctatis vestito, quarum duae ad ipsam basin perianthii applicentur et ejusdem tubum fere adaequant. Perianthium cernuum, campanulatum, carnosum, extus pallide viride, tubo hemisphaerico, limbo erecto tubi longitudine, laciniis 8, ovatis, obtusis, intus obtuse bicarinatis, scabris, purpureo-lurido densissime punctatis. Stamina 8, in medio tubo inserta, laciniis perianthii opposita. Antherae sessiles, parvae, luteae, oblongae, biloculares, antice longitudinaliter dehiscentes, per connectivum crassum carnosum tubo perianthii accreta. Pollen luteum, sphaericum, subopacum. Ovarium parvum, superum, ovatum, tetragonum, superficie glabriuscula punctata, 4-loculare, 4-spermum, ovulis placentae centrali facie tota interna affixis. Stylus brevis, turbinatus. Stigma maximum, clypeatum, carnosum, album, totum orem perianthii occupans et antheras superincumbens, circumscriptione orbiculari, obtuse 8-gono, disco radiis 4 a centro radiantibus ante angulum marginalem dichotomis.

Sourses:

J.Lindley (1826) – Bot. Reg. 12: t. 977.

Gallery: